Den Haag, 6 dec. 11

Beste Anouk,

Dit is een directe link een stukje dat ik naar Marijnissen heb geschreven. Jaren geleden. Mei 2006. Marijnissen.htm

Hieronder volgt een ietsje pietsje van mijn mening over de politiek opgedaan in vele jaren ervaring. Je zou bijna kunnen zeggen.. populair gezegd.. ik ben een ervaringsdeskundige. Als je met wat meer belangstelling mijn site zou doornemen kan je me best daartoe bestempelen.

Sinds kort ben ik vrijwilliger geworden in de schuldhulpverlening. 

Ik wil in feite een betoog houden voor deze mensen. De mensen die door de belastingdienst zonder enig blijk van verantwoording en begrip de stront in getrapt. Terwijl ze vanuit hun verantwoording juist moeten kijken of ze niet geholpen kunnen worden. Nee.. ik wil het niet hebben.. nu niet tenminste.. over de mensen die volgens de media indoctrinatie “eigen schuld en dikke bult” en “zelf verantwoording dragen” hebben. ( de verantwoording die de overheid de burger oplegt en die ze zelf in de decennia lang hebben verschoven van overheid naar gemeentes en gemeentes weer op hun beurt naar de burger. Overheid verminderde stelselmatig haar financiele verplichtingen naar de gemeentes. (bij protest van de burger konden zeggen.. daar zijn wij niet meer verantwoordelijk voor.. moet je bij de gemeente zijn). Lekker makkelijk.. kunnen zij nergens meer de schuld van krijgen. Letterlijk alles.. maar dan ook letterlijk.. laten ze alles in de soep lopen waarvan ze nog wel denken verantwoordelijk te zijn. Resultaat ?? Zakkenvullers in de nuts-sector. Marktwerking die voor hogere consumentenprijzen zorgen. Buitensporige aanbestedingen, uitverkoop van Nederlandse bedrijven en verminderde werkgelegenheid door verplaatsing van productie bedrijven en bv callcenters. Uiteindelijk de gevolgen van frauduleuze bank zoals ING en Abn. Gevolgen.. 23 miljard bezuinigen (op de kleine burger) en kredietcrises.

Dit is nog maar een aanloopje tot wat ik je wilde zeggen.. mijn beste Anoek van de SP.

 

 

Beste Anouk,

Kijk.. ik had (natuurlijk) geen ander antwoord bedacht. Je kan immers niet anders. Me gelijk geven zou gelijk staan aan politieke zelfmoord. Dat weet jij.. en ik... Jammer genoeg trappen daar de overige 85% wel in.. die sukkels blijven geloven in goede bedoelingen van politici. Natuurlijk niet degene die "niet" stemmen.. jammer dat ze niet beseffen dat "niet"stemmen een gedeeltelijke) stem voor de grotere partijen is. Blanco stemmen tellen niet mee. Vandaar dat ik niet stem. Men behoeft mij dus niet te vertellen dat ik zelf voor het politieke gebeuren heb gekozen. Wat ik zo vaak hoor.

Bovendien is het geen keuze als je moet kiezen uit een aantal mogelijkheden die je worden aangeboden en die geen van allen beantwoorden aan "jouw" idealen. Temeer omdat van de idealen die politieke partijen aanbieden geen barst van terecht komt. Ze zeggen hooguit dat ze het er niet mee eens zijn.. en strekken dan weer met hun beide beentjes lekker over elkaar op hun bureautje liggen. Zo.. verzuchtte Marijnissen.. ik heb het weer gezegd.. dus mijn plicht is weer vervult.

Nee mijn beste Anouk, ik weet niet hoe oud je bent.. en misschien meen je het zelfs wel... Maar.. dat zal over een paar jaartjes wel over zijn.

Groetjes Cor d'Ancona.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: SP [mailto:sp@tweedekamer.nl]
Verzonden: maandag 5 december 2011 16:18
Aan: C. d'Ancona
Onderwerp: Re: # ##

 

Beste Cor,

Bedankt voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie.

 

Mijn welgemeende excuses voor de vertraging in het beantwoorden van uw e-mail. Door alle kabinetsplannen komt er op dit moment bij ons een enorme lading aan e-mail binnen en we proberen deze allemaal te beantwoorden, stuk voor stuk en persoonlijk. Dit kost alleen wat meer tijd dan gewoonlijk, vandaar de vertraging.

 

Ik moet het helaas met u oneens zijn dat het ons niet zou interesseren. Wij maken ons dag in dag uit hard voor de mensen uit het land, en gaan ook bijna elke dag het land in om juist met die mensen te praten. Het zadeltje is voor ons van belang voor de hoeveelheid invloed we hebben, maar niet om er te blijven zitten ten koste van mensen in het land.

Met vriendelijke groet,

 

Anouk Pross

Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Kijk ook eens op: www.sp.nl

 

Oorspronkelijk e-mailbericht:

------------------------

naam: C. d'Ancona

woonplaats: Den Haag

email: cor.dancona@xs4all.nl

telefoon:

 

commentaar: zie:

www.demeningvancor.nl.

Daar komt nl het stukje te staan overwat ik vind van de SP in het algemeen.

Bovendien staat er meer dan voldoende op om een algemene indruk te krijgen van wat ik vind van onze overheid en politiek in het algemeen.

Een ding heb ik gemerkt.. het interresseert de politiek en ook de SP geen enkele drol wat de burger er van vind zolang ze maar in het zadeltje kunnen blijven zitten.

Hoogachtend

C. d'Ancona

 

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.

Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.

Kijk nu op www.tweedekamer.nl

 

Disclaimer

 

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl